Bedriftspool:

Bedrifter som er interessert i forebygging/behandling av sykefravær og muskel- og skjelettplager har nå et nytt tilbud hos HelseGym1 i Leklemåsen.
Det unike med vårt tilbud er at treningen foregår i et varmebasseng (34 grader C).

I løpet av de siste 4 årene med fysikalsk behandling av pasienter i Leklemåsen har vi erfart at trening i varmebasseng har mange store fordeler sammenlignet med annen treningsformer.
Trening i basseng er bl.a. svært skånsomt for ledd og muskler og er således svært gunstig for personer med diverse slitasjer og skader i muskel- og skjelettsystemet. I bassenget er det lett å finne en belastning som passer akkurat deg. Bassengtrening er ellers svært lystbetont og gir en følelse av velvære.
Disse fordelene vil vi at bedrifter i Innherred skal få dra nytt av gjennom vårt nye bedriftskonsept.

  • Treningstimene er ledet av fysioterapeut.

  • Bedriften leier egen fast time med fysioterapeut for kr.1000,- pr.time.
    Eventuelt kan bassenget leies for egentrening for kr.700,- pr.time.

Våre mål: Hjelpe bedriften til å redusere ansattes sykefravær gjennom regelmessig trening. Bedre ansattes fysiske form slik at de bedre tåler belastningen de er utsatt for på arbeidsplassen.

Treningsmengde: Vi anbefaler 2 timer trening pr. uken dersom annen trening ikke er aktuelt. Ansatte med spesielle/store plager kan ta kontakt med fysioterapeuten for forhånd for en undersøkelse.

Fysioterapibehandling: Fysioterapeut Jason Mascall tar i mot ansatte i bedrifter for undersøkelser og behandling. Svært kort ventetid!

Ring Jarle Nesbø, 74070366 eller 93223618