HelseGym1 har som mål at du som pasient skal få raskest mulig tilgang til undersøkelse og videre behandling. Vi arbeider fleksibelt og vårt mål er at vi aldri skal ha uhensiktsmessig lang ventetid på våre tjenester. Vår filosofi er å forebygge kroniske plager og redusere sykefravær ved å tilby hurtig utredning og behandling.

Vår fysioterapeut:
 

Jarle Nesbø
Fysioterapeut
Daglig Leder
HelseGym1Fysioterapi

Terje Hatling
Fysioterapeut

 

 
 

 

Undersøkelse:
Ved første konsultasjon hos HelseGym1, vil fysioterapeuten foreta en grundig fysioterapiundersøkelse før oppstart av behandling. Målet med undersøkelsen er å kartlegge en eksakt funksjonsdiagnose, noe som igjen danner grunnlaget for riktig behandling.
Etter undersøkelsen vil du få informasjon om kliniske funn og mulige årsaksforhold. For at behandlingsresultatet skal bli så godt som mulig, er det viktig at du som pasient får innsikt i hva som kan ligge til grunn for dine plager. Ved valg av behandlingstiltak ønsker vi at du som pasient skal få innsikt i hvorfor vi velger de tiltakene vi gjør, og hvordan tiltakene kan redusere dine plager.

Behandling:
HelseGym1 tilbyr anerkjente metoder for behandling av muskel- og skjelettplager. Belastningslidelser plager flere mennesker og forårsaker mer sykefravær enn noen annen lidelse. Vår drivkraft er å bidra til langvarig bedring fra muskel- og skjelettplager, ved å bygge bro fra behandling til egentrening under veiledning og aktiv oppfølging.

Noen av våre behandlingskonsepter:

 • S-E-T Konseptet: Vi benytter oss av et helhetlig konsept basert på TerapiMaster systemet med navnet S-E-T ( Sling Exercise Therapy). Dette er et konsept for undersøkelse, behandling og egentrening under veiledning og aktiv oppfølging basert på egenskapene i TerapiMaster systemet. Forskningsresultater fra mange land bekrefter betydningen av aktiv behandling og egentrening. I tillegg til blant annet bevegelighets-, styrke-, utholdenhet- og koordinasjonstrening legges det nå økt vekt på sansemotorisk trening. Ved hjelp av S-E-T konseptet kan HelseGym1 tilby behandlings- og treningsprogrammer med utgangspunkt i resultatene fra nyere forskning. I dette konseptet inngår også et nyutviklet utstyr som har gitt godt resultat for behandling av personer med nakkeslengskader, TerapiMaster Sensoneck.
   

 • Behandling i varmebasseng: Ved siden av Sykehuset Levanger er HelseGym1 Fysioterapi alene om å tilby behandling i varmebasseng. Her tilbys gruppebehandling for mange personer med ulike diagnoser:
   

 •   Grupper: Timer pr. uke Kort beskrivelse:
  Overvekt 2 For personer med betydelig overvekt eller diabetes II.
  Muskel 12 For personer med muskel- og skjelettlidelser, hjerte/lungesyke, slitasjegikt og revmatisme. 
  Muskel4 2 Treningen er i denne gruppen mer individuelt lagt opp etter råd og treningsprogrammer fra fysioterapeuten.
  Passer for:
  a) Personer som av en eller annen årsak må trene med lavdosert belastning i en periode.
  b) Personer som trenger å prioritere treningen rundt bestemte kroppsdeler.
  (Før og etter operasjoner, bekkenrelaterte smerter, langtkommet revmatisme osv.)
  Barn 2,5 Barnegruppe med ulike problemstillinger og diagnoser.
  Tiltak funksjons-hemmede 3 For personer med til dels sterk funksjonshemming.
  Ungdom funksjoneshemmede 1 For ungdom med CP og lignende diagnoser.

  Psykisk utviklingshemmede 1  Psykisk utviklingshemmede