1. Fysikalsk institutt med driftstilskudd og refusjonsrett.
2. Behandlingskonsept i varmebasseng og i sal.
3. Utleie av varmebassenget til lag/foreninger/bedrifter og private.
4. Utleie av møterom/selskapslokaler

 


Beliggenhet og lokalet:

Lokalene ligger idyllisk til i Leklemåsen, Verdal, med utsikt over Trondheimsfjorden. Området er ideelt for turer i skog og mark og har opparbeidede stier for de som er mindre mobile.
Bygget er nylig renovert og har høy standard. Bygget er tilpasset bevegelseshemmede og rullestolbrukere.

Lokalet rommer ett varmebasseng på 66 m2 og holder 36 grader C, treningssal, behandlingsrom, badstu, solarium, nye garderobe- og dusjanlegg og mulighet for lett servering.
Gruppetrening i bassenget
Garderobegang
Resepsjonsgang
Gang inn til fysioterapeut, treningsrom og stue
Treningsrommet
Venterommet
Drikkeautomater


Behandlingskonsept: HelseGym1 Fysioterapi legger vekt på faglig kompetanse og godt miljø i hyggelige omgivelser. Helsegym1 jobber ut fra anerkjente konsepter og behandlingsprinsipper. Vårt mål er at brukerne raskest mulig få muligheten til ett aktivt behandlingsopplegg gjennom et av våre gruppetilbud. Vi bygger altså på prinsippet om aktiv deltakelse. Målet er at hver enkelt bruker skal få lære å forebygge egne helseplager gjennom kunnskapsformidling og tilpasset behandling/trening individuelt og i grupper.
Helsegym1 ønsker spesielt å gi et tilbud til personer med kroniske funksjonshemninger for å bidra til at disse kan holde seg på et optimalt funksjonsnivå.

Nøkkelord er: Undersøkelse, behandling, trening, restitusjon, avspenning, sosialt miljø, økt velvære, motivasjon, bedret funksjonsnivå, økt omgangskrets, kunnskap om egen helse, reduserte smerter og økt yteevne.

Opptrening: Opptrening kan være vanskelig og tungt til tider, men et godt og lunt miljø der hele mennesket blir tatt vare på, bidrar til at en behandlingssituasjonen fort kan bli til noe positivt. Motivasjonen til opptrening er oftest noe som skapes underveis - ikke noe en har i utgangspunktet.

Hvorfor Helsegym1?
Mange brukere vil ha et behov for individuell fysikalsk behandling i enkelte faser av livet. Denne behandlingen alene kan likevel ikke hindre at problemene dukker opp igjen senere.
En fysioterapeut kan f.eks. ikke direkte bedre styrken i musklene til en annen person. En fysioterapeut kan derimot vise hvordan en selv kan trene opp muskulaturen.
Å behandle seg selv er likevel ikke alltid så enkelt, for her kreves motivasjon og selvdisiplin. En god måte å komme i gang med egentrening har vist seg å være gruppebehandling. Det å trene sammen med andre er svært motiverende. I denne settingen har du en instruktør som over tid kan lede deg fremover mot et felles definert mål. Dette hjelper en til å holde motivasjonen oppe over tid. Kanskje kan du også lære noe av andre deltagere i gruppen? Eller kanskje kan andre lære noe av deg?
En ting er klart; Det tar tid å trene opp en utrent kropp! Det er ikke gjort på 14 dager, ei heller 2 måneder. Derfor synes vi det er så viktig å skape en arena hvor brukerne får lyst og mulighet til å tenke langsiktig for å trene opp eller holde ved like kroppen sin.
Det er en slik arena vi håper HelseGym1 i Leklemåsen skal være. Tilbakemeldinger fra brukere er likevel viktig for at vi skal klare å bli en god arena for alle.
Vi er ellers i tett dialog med ulike interesseorganisasjoner, som gir oss verdifulle tilbakemeldinger.

 

Velkommen til HelseGym1 Fysioterapi i Leklemåsen!

Mvh.
Jarle Nesbø
Daglig leder og fysioterapeut
HelseGym1 Fysioterapi